2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     Progr.-1/2 PM 40
r_fizyka-2/2 KK 45
wf-Dz #91D Sm wf-Ch AW SD
2 8:50- 9:35 j.polski LA 29 j.niemiecki-1/2 24
j.hiszpański-2/2 AB 29
Progr.-1/2 PM 40
j.angielski-2/2 ZB 49
wf-Dz #91D Sm wf-Ch AW SD
3 9:40-10:25 r_matematyka DP 31 j.angielski-1/2 MM 38
r_informat.-2/2 PM 40
r_fizyka-1/2 KK 45
Progr.-2/2 PM 40
zaj. wych. AW 2 matematyka DP 31
4 10:35-11:20 r_matematyka DP 31 r_informat.-1/2 PM 40
j.angielski-2/2 ZB 33
j.angielski-1/2 MM 17
Progr.-2/2 PM 40
matematyka DP 31 r_matematyka DP 31
5 11:30-12:15 r_fizyka KK 45 j.polski LA 18 r_matematyka DP 31 u_hist.i sp. CM 38 r_fizyka KK 45
6 12:35-13:20 religia HP 32 j.polski LA 18 matematyka DP 31 j.angielski-1/2 MM 33
r_informat.-2/2 PM 40
r_fizyka KK 45
7 13:35-14:20 j.niemiecki-1/2 24
j.hiszpański-2/2 AB 43
religia HP 32 j.polski LA 18 r_fizyka-1/2 KK 45
r_informat.-2/2 PM 40
wf-Dz #91D SD
8 14:25-15:10 u_hist.i sp. CM 20 wf-Ch AW SD   r_informat.-1/2 PM 40
r_fizyka-2/2 KK 45
 
9 15:15-16:00       r_informat.-1/2 PM 40
j.angielski-2/2 ZB 49
 
Obowiązuje od: 10 lutego 2020 roku
Drukuj plan
wygenerowano 08.02.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum