3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-1/2 GC 29   j.niemiecki-1/2 #0NC 24
j.hiszpański-2/2 GC 9
r_geografia KD 47 j.angielski-1/2 MP 49
r_angielski-2/2 AP 47
2 8:50- 9:35 j.polski MR 19   religia WD 32 zaj. wych. MR 19 r_angielski-1/2 AP 47
j.angielski-2/2 MP 49
3 9:40-10:25 j.polski MR 19 wf-Dz PZ Sm r_matematyka RW 4 r_matematyka RW 4 wf-Ch #92F SA2
wf-Dz PZ SA1
4 10:35-11:20 religia WD 45 r_geografia KD 47 r_matematyka RW 4 j.polski MR 19 wf-Ch #92F SA2
wf-Dz PZ SA1
5 11:30-12:15 matematyka RW 4 matematyka RW 4 j.polski MR 19 wf-Ch #92F Sm r_matematyka RW 4
6 12:35-13:20 matematyka RW 4 r_matematyka RW 4 r_angielski-1/2 AP 48
j.angielski-2/2 MP 49
  u_hist.i sp. CM 29
7 13:35-14:20 u_hist.i sp. CM 29 j.angielski-1/2 MP 49
r_angielski-2/2 AP 33
r_angielski-1/2 AP 48
j.angielski-2/2 MP 49
  j.hiszpański-1/2 GC 50
8 14:25-15:10 j.niemiecki-1/2 #0NC 24
j.hiszpański-2/2 GC 38
j.angielski-1/2 MP 49
r_angielski-2/2 AP 33
r_geografia KD 47    
Obowiązuje od: 10 lutego 2020 roku
Drukuj plan
wygenerowano 08.02.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum