FacebookYouTubeTwitterInstagram

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

W przypadku braku korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub otrzyma poniżej 30% punktów z egzaminu obowiązkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  • otrzyma min. 30% punktów z egzaminu obowiązkowego – na świadectwie będzie miał wynik procentowy
  • nie przystąpi do tego egzaminu dodatkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do egzaminu dodatkowego - na świadectwie będzie miał wynik procentowy.

W roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu (w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu) lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%, 12%, 36%, 80%).

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji złożonej do szkoły macierzystej do dnia 8 lutego 2021 roku (przekazać zaktualizowaną deklarację – wariant A).

12:03 01.10.2020 | przez: PC

Przypominamy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej upływa dnia 8 lutego 2021 roku.

Po tym terminie możliwość dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów przysługuje tylko i wyłącznie uczniom, którzy uzyskają tytuł  laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 9 lutego 2021 roku.

12:03 01.10.2020 | przez: PC

Z przyjemnością informujemy, ze do drugiego etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki awansowało 54 uczniów naszej szkoły:

z klasy II CG: Dagmara Szumska

z klasy II DG: Franciszek Antoniak, Małgorzata Dżaman, Bartosz Górski, Robert Grigoryan, Mateusz Jacniacki, Kacper Pastuszak

z klasy II DP: Dominik Gąska, Mikołaj Owczarz

z klasy III C: Hanna Sykuła, Katarzyna Mielniczuk, Ewelina Grondek, Michał Wojtasiewicz, Magdalena Palinka, Patrycja Wójcik, Maćko Wnuk, Hanna Sprawka

z klasy III D: Maciej Maj, Łukasz Szymczyk, Alessandro Peria, Julia Jagiełło, Dawid Pawłowicz, Krzysztof Borowski, Kornelia Bordzoł, Adrian Okleciński, Kinga Figarska, Sebastian Rubaj, Jakub Gadomski, Maja Tkaczyk, Radosław Maksymiuk, Radosław Szewczyk, Maciej Sidor, Damian Tomczyk, Jakub Szulej, Jan Rossa, Piotr Blinowski, Dominika Stępniewska, Marek Gozdalski

z klasy III F: Aleksandra Goławska, Jakub Gołyski, Jakub Jędrzejewski, Filip Kot, Przemysław Szmajda, Aleksandra Zuchniarz

z klasy III G: Klaudia Babisz, Oskar Grochowski, Maciej Koszałka, Tomasz Malinowski, Łukasz Nowaczyński, Katarzyna Pilip, Bartłomiej Piróg, Aleksandra Trościańczyk, Dominik Tyrka, Katarzyna Wolanin

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych etapach.

Nauczyciele matematyki

12:03 01.10.2020 | przez: PC

 

Dnia 11 grudnia 2020 roku odbyła się w formie zdalnej kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego NÁBOJ.

Naszą szkołę reprezentowały trzy zespoły.

W kategorii senior drużyna absolwentów z ubiegłorocznej klasy 3D w składzie:

Jan Klimczak, Paweł Łacek, Jan Kwiatkowski, Błażej WilkoławskiMateusz Malinowski

oraz drużyna z klasy 3D w składzie:

Piotr Blinowski, Alessandro Peria, Dawid Pawłowicz, Maciej Sidor i Radosław Szewczyk

W kategorii junior naszymi reprezentantami byli uczniowie z  klasy 2DG w składzie:

Małgorzata Dżaman, Bartosz Górski, Robert Grigoryan, Piotr Moczybroda i Wojciech Krupiński.

Największy sukces odniosła drużyna absolwentów zajmując czwarte miejsce w Polsce na 134 zespoły ze wszystkich najlepszych szkół w kraju, które przekłada się na ósme miejsce w  Europie na 364 sklasyfikowane drużyny.

 

GRATULUJEMY! 

12:03 01.10.2020 | przez: PC

Z przyjemnością informujemy, że do etapu okręgowego LI OLiJP zakwalifikowały się następujące uczennice naszej szkoły:

 

Agata Łaska (2BP), Magdalena Maciąg (2BG), Barbara Stojek (2BG), Emilia Szczepaniak (3B).

 

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

M. Rodak-Nawrot, E. Połczyńska-Chmielnicka, A. Lewandowska

 

12:03 01.10.2020 | przez: PC

 

Z przyjemnością informujemy, że do Etapu Okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowało się 9 uczniów naszej szkoły:

 

Sykuła Hanna, Wiktoria Witer, Mielniczuk Katarzyna, Wojtasiewicz Michał, Wójcik Patrycja - III C;

Wiktor Opoka, Szulej Jakub - III D;

Janczarek Klaudia, Moczybroda Patryk - II C.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

 

Małgorzata Mańkowska

12:03 01.10.2020 | przez: PC

 

Miło nam poinformować, że w etapie okręgowym XXXIII OF, naszą szkołę będą reprezentowali następujący uczniowie:

Fortuna Laura 1a, Jastrzębska Olga 2ag, Ladorucki Filip 2ag, Lizon Adrianna 2ap, Maziarczyk Joanna 2ag, Wachowicz Martyna 2ag, Antoniak Łukasz 2bg, Janczarek Klaudia 2cg, Ogonowska Julia 3b

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

B. Król, E. Połczyńska-Chmielnicka

 

12:03 01.10.2020 | przez: PC

Szanowni Uczestnicy i Sympatycy  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Miło nam poinformować, że etap szkolny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędzie się w całej Polsce w jedynym terminie- 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.

Regulamin XXXVI Olimpiady zawiera klauzule dotyczące zasad przeprowadzenia go w warunkach pandemii (w załączeniu).

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie prosimy o kontakt z nauczycielami biologii.

 

12:03 01.10.2020 | przez: PC

Miło nam poinformować, że został rozstrzygnięty Ogólnopolski Przegląd Poezji – XXIII Jesienne Debiuty Poetyckie.

Jury przeczytało i oceniło 135 wierszy, nadesłanych przez 45 uczestników konkursu.
Uczniowie ILO im. St. Staszica w Lublinie osiągnęli sukces:


•    Joanna Adamczyk (klasa 1F) za wiersze: „Katyń”, „Modlitwa”, „Z mapy myśli” została laureatką II miejsca;
•    Aleksandra Bielecka (klasa 2DP) za wiersze: ***[przyszła...], ***[mówisz mi...], ***[jestem...] została laureatką II miejsca;
•    Piotr Ochal (klasa 2DP) za wiersz „Efekt rozważań o kurze i jajku” zdobył wyróżnienie – uzasadnienie nagrody – „Jury doceniło oryginalność wypowiedzi, pogłębioną refleksję dotyczącą położenia młodego człowieka we współczesnym świecie, a także poczucie humoru i niebanalny pomysł artystyczny.”

Gratulujemy!
Opiekunowie – Dorota Goszczycka, E. Połczyńska-Chmielnicka

 

12:03 01.10.2020 | przez: PC

 

OF

 

Do drugiego etapu 70. Olimpiady Fizycznej awansowało 6 uczniów Naszej Szkoły:

  • Antoni Duda, Bartosz Górski, Felis Kłos, Kacper Pastuszak, Szymon Stasiak z klasy 2DG;
  • Tomasz Malinowski z klasy 3G.

Gratulujemy.

 

12:03 01.10.2020 | przez: PC