FacebookYouTubeTwitterInstagram
"Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020"

Dnia 2 września rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: 

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020 

  

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki  lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego  lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020  będą uczyć się w klasach VII i VIII szkół podstawowych  lub w liceach ogólnokształcących.

 

Program  zakłada  przyznanie 500 stypendiów  na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie -  najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria  i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja  oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl  oraz  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538 
tel. (81) 47 81459; (81) 44 16709; (81) 44 16716; (81) 44 16 713

     

Wnioski o przyznanie stypendium można składać: 

·         przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

·         w formie elektronicznej na adres http://liboi.lubelskie.pl lub poprzez ePUAP (Adresskrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka) 

·         osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wLublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r. 

16:03 04.09.2019 | przez: MŁ
Powrót