FacebookYouTubeTwitterInstagram
Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców

53 1240 1503 1111 0010 8565 4395

W roku szkolnym 2019/20 wysokość składki na rzecz Rady Rodziców  wynosi 200 zł
(dla drugiego i kolejnego dziecka z jednej rodziny w naszej szkole wynosi 100 zł) 
Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych lub innych.
14:17 06.09.2019 | przez: BW
Powrót