FacebookYouTubeTwitterInstagram
Egzamin DSD II

Nasi uczniowie po raz drugi przystąpili do egzaminu z j. niemieckiego w ramach programu DSD II (Deutsches Sprachdiplom). Egzamin pisemny odbył się 27 listopada 2019, a egzamin ustny 13 grudnia 2019. Z przyjemnością informujemy, że wszyscy kandydaci zdali egzamin ustny, czekamy na wyniki z egzaminu pisemnego (prace sprawdzane są w Niemczech, w Kolonii).

 

Gratulujemy sukcesu

08:59 18.12.2019 | przez: PD
Powrót