FacebookYouTubeTwitterInstagram
Egzamin maturalny w części ustnej

Do części ustnej egzaminu maturalnego przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020 roku złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja br. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

 

Załącznik Zgłoszenie

02:45 20.05.2020 | przez: BW
Powrót