FacebookYouTubeTwitterInstagram
Fundacja EFC

 Ufundujemy Ci naukę w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie!

 

Do końca marca masz czas, by starać się o kompleksowe stypendium "Horyzonty", umożliwiające edukację w naszym liceum. Dzięki możliwościom, które daje program stypendialny finansowany przez Fundację EFC oraz Fundacji Rodziny Staraków, we współpracy z naszą szkołą - możesz uczyć się i mieszkać w Lublinie za darmo. O stypendium "Horyzonty" mogą się ubiegać uczniowie klas ósmych, pochodzący z miejscowości zamieszkałych   do   30   tysięcy   mieszkańców, których średni dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza kwoty 1200 zł netto/miesięcznie. Kandydat musi także pomyślnie przejść rekrutację do naszego liceum. Fundacja współpracuje z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie już od jedenastu lat. EFC finansuje swoim Stypendystom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, warsztaty oraz wyjazdy zimowe i letnie. Stypendyści mieszkają w lubelskiej bursie nr 1. Dyrekcja liceum jak i grono pedagogiczne dbają o wszechstronny rozwój swoich uczniów, w tym także Stypendystów EFC.  Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl.  Ostateczny termin upływa 31 marca! 

 

   

12:03 01.10.2020 | przez: GS
Powrót