FacebookYouTubeTwitterInstagram
Deklaracje maturalne

Przypominamy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej upływa dnia 8 lutego 2021 roku.

Po tym terminie możliwość dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów przysługuje tylko i wyłącznie uczniom, którzy uzyskają tytuł  laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 9 lutego 2021 roku.

12:03 01.10.2020 | przez: PC
Powrót