FacebookYouTubeTwitterInstagram
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”

W dniach 3-21 września 2018 roku prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim i w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Szczegóły programu: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

12:12 04.09.2018
Powrót