FacebookYouTubeTwitterInstagram
Spotkania z rodzicami

Dnia 13.09.2018 (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się w auli szkoły zebranie Rodziców uczniów klas III z Dyrekcją Szkoły.

 

Tematem zebrania będą "Matury 2019".

 

Po zebraniu odbędą się spotkania w salach lekcyjnych z Wychowawcami klas. 

 

Dnia 13.09.2018 (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się konsultacje dla Rodziców uczniów klas II.

23:51 05.09.2018
Powrót