FacebookYouTubeTwitterInstagram
Wpłaty na Radę Rodziców

Ogłoszenie - Ważne

Nastąpiła zmiana numeru konta Rady Rodziców.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Bank PEKAO SA V o/Lublin

nr konta: 53 1240 1503 1111 0010 8565 4395

12:31 05.10.2018
Powrót