FacebookYouTubeTwitterInstagram
Wymiana szkolna z Schillergymnasium w Münster

W dniach od 4 października do 10 października 2018 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie gości grupę uczniów i nauczycieli z Schillergymnasium w Münster w ramach cyklicznej wymiany szkolnej poświęconej w tym roku realizacji projektu historyczno-językowego pt. „Polska-Niemcy: życie po obu stronach Żelaznej Kurtyny”.
 Celem tegorocznej inicjatywy jest wspólna edukacja historyczna, poznanie perspektyw, porównanie wpływu zimnej wojny na Polskę i Niemcy Zachodnie, refleksja nad różnicami w narracjach historycznych, ale także poznanie się, zawiązanie przyjaźni i wspólna praca nad wskazanym działaniem. Dla szkoły jest to atrakcyjna forma edukacji poza-formalnej, dla miasta Lublin – okazja do zacieśnienia współpracy z miastem partnerskim: Münster. Jednak niewątpliwie największym beneficjentem naszej inicjatywy jest młodzież, która od wielu lat uczestnicząc w wymianach szkolnych bardzo wysoko ocenia ich wpływ na własny rozwój kompetencji historycznych, językowych, społecznych, a nawet zawodowych.
 W realizację projektu zaangażowani są uczniowie kl. 1a, 2a i 3a oraz nauczyciele: Beata Król oraz Beata Raczkiewicz-Piądłowska.

15:41 08.10.2018
Powrót