FacebookYouTubeTwitterInstagram
Informacja: test kompetencji dla kandydatów do IB

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica przypomina kandydatom do klasy realizującej program IB o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość przed przystąpieniem do testu kompetencji w dniach 3 i 4 czerwca 2019 r.

 

Jednocześnie prosimy o przybycie na egzamin o godzinie 13:30.

10:18 30.05.2019 | przez: BW
Powrót