FacebookYouTubeTwitterInstagram
Akademia Programowania UMCS

W finale drugiej edycji konkursu algorytmicznego organizowanego w ramach Akademii Programowania UMCS Nasza Szkoła miała naliczniejszą reprezentację (10 osób na 32 finalistów). Laureatami konkursu zostali:

  • Patrycja Krzyna (2D) - miejsce drugie, nagroda pieniężna, indeks UMCS
  • Jan Klimczak (2D) -miejsce czwarte, nagroda pieniężna, indeks UMCS
  • Alessandro Peria (1D) -miejsce piąte, indeks UMCS
  • Mateusz Malinowski (2D) -miejsce siódme, indeks UMCS.

 

Pozostali finaliści to: Dawid Baran, Szymon Dyszewski, Mateusz Gil, Jakub Obroślak, Jakub Tkaczyk, Dominika Ziółkiewicz - kolejność alfabetyczna, wszyscy z klasy 2D.

Gratulujemy!

09:29 04.06.2019 | przez: MP
Powrót