FacebookYouTubeTwitterInstagram
Rekrutacja do I LO

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna od 4 do 8 lipca 2019 roku pracuje w następujących godzinach:

 

4 lipca 2019 r. w  godz. 10.00 - 15.00.

 

W dniach 5 i 8 lipca 2019 r. w godz. 10.00- 14.00.

Dnia 4 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 zostaną wywieszone listy uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie.

 

Aby potwierdzić wolę nauki w naszej szkole należy złożyć:

 

- absolwenci szkoły podstawowej: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 3 zdjęcia, kartę zdrowia, a także potwierdzenie posiadania tytułu Laureata (jeżeli posiadacie);

 

- absolwenci gimnazjum: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 3 zdjęcia, kartę zdrowia, a także potwierdzenie posiadania tytułu Laureata (jeżeli posiadacie).

11:48 03.07.2019 | przez: MŁ
Powrót