FacebookYouTubeTwitterInstagram
Informacje
Imię Nazwisko  Pełniona funkcja
Jacek Pawłowski przewodniczący
Anna Borek zastępca przewodniczącego
Izabela Łucjan sekretarz
Anna Szema skarbnik
Paweł Cegiełko członek prezydium
Tomasz Dąblowski członek prezydium
Mirosław Gromaszek członek prezydium
Agnieszka Krajewska- Zaleska członek prezydium
Mirosław Makarewicz członek prezydium


Komisja  Rewizyjna


Imię Nazwisko
Przemysław Kopytko
Piotr Kowalski
Agnieszka Lewandowska

Konto Rady Rodziców

53 1240 1503 1111 0010 8565 4395

W roku szkolnym 2020/21 wysokość składki na rzecz Rady Rodziców  wynosi 200 złotych rocznie
(dla drugiego i kolejnego dziecka z jednej rodziny w naszej szkole wynosi 100 złotych rocznie)
W przypadku klas realizujących program międzynarodowej matury (IB) składka na rzecz Rady Rodziców wynosi 400 złotych rocznie.
W klasie 1AP składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosi 200 złotych rocznie.

Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych.