FacebookYouTubeTwitterInstagram
Skład Prezydium Rady Rodziców
Imię Nazwisko  Pełniona funkcja
Przemysław Kopyto przewodniczący
Anna Borek zastępca przewodniczącego
Jacek Pawłowski sekretarz
Iwona Puła skarbnik
Tomasz Dąblowski członek prezydium
Agnieszka Krajewska- Zaleska członek prezydium
Wojciech Kozieł członek prezydium
Marzena Bielecka członek prezydium
Agnieszka Garbacka członek prezydium


Komisja  Rewizyjna


Imię Nazwisko
Magdalena Udrycka
Magdalena Zając
Agnieszka Lewandowska

Konto Rady Rodziców

53 1240 1503 1111 0010 8565 4395

W roku szkolnym 2018/19 wysokość składki na rzecz Rady Rodziców  wynosi 200
(dla drugiego i kolejnego dziecka z jednej rodziny w naszej szkole wynosi 100 zł) 

Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych lub innych.