FacebookYouTubeTwitterInstagram
Ubezpieczenia

Uczniowie ubezpieczeni w Interrisk mogą dokonywać zgłoszenia szkody w następujących formach:

- mailowo  - szkody@interrisk.pl

- telefonicznie pod numerem: 22 212 20 12

- przez internet: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

- wypełniając wniosek papierowy