FacebookYouTubeTwitterInstagram
EFC

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC 

Logo EFC

Fundacja EFC działa od 2009 roku. Od dziewięciu lat prowadzimy Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce), przyznając stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych. Do tej pory programem objęliśmy 667 uczniów - 272 obecnych Stypendystów i 395 Absolwentów. Szukamy ambitnych, otwartych i empatycznych młodych ludzi, którzy chcą zamieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. 

zdjęcie stypendystów

Program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Nad stypendystami czuwają koordynatorzy regionalni oraz zespół Fundacji. Oferujemy możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i naukowych, wyjazdów na letnie i zimowe wakacje czy udziału w warsztatach o tematyce społecznej przygotowywanych przez Fundację we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wierzymy, że tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Stypendium to też wsparcie materialne. Pokrywamy między innymi koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka.