FacebookYouTubeTwitterInstagram
Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji do I LO im. St. Staszica w Lublinie na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

Strona elektronicznego systemu naboru:


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018-2019

profile klas


 

Klasa A

pre-IB

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

  • zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim
  • od drugiej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów
  • kurs krytycznego myślenia (TOK)
  • obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, angielskiego i matematyki oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu
  • nauka w małych grupach
  • nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzany w dwóch częściach – pisemnej i ustnej.

Terminy sprawdzianu:
4 czerwca 2018 godzina 14:00 część pisemna
4 czerwca 2018 godzina 15:30 część ustna

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat tej klasy  oraz formularz zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej pre-IB – na stronie ib.lo01.pl

Wypełnione formularze będę przyjmowane  do 18 maja 2018.

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela również koordynator p. Monika Trznadel - kontakt

 
Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka 


Klasa B

społeczno-prawnicza

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

Klasa Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozszerzenia

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające

interdyscyplinarność tekstów kultury, elementy prawoznawstwa, zajęcia fakultatywne z języka łacińskiego

Języki obce

angielski, drugi język: francuski lub włoski

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy).

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, historia


Klasa C

ekonomiczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej

logo SGH
Rozszerzenia

matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty uzupełniające

ekonomia w praktyce

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o zajęcia z ekonomii w języku angielskim.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia


Klasa D

matematyczno-informatyczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, automatyka i robotyka budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja.

Rozszerzenia

matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające

programowanie, robotyka

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka


Klasa E

biologiczno-chemiczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria i inne.

Rozszerzenia

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające

edukacja ekologiczna, zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego

Języki obce

angielski, drugi język: francuski (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa F

biologiczno-chemiczno-matematyczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii, chemii i matematyki. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo, psychologia,  ratownictwo medyczne, weterynaria.

Rozszerzenia

biologia, chemia, matematyka

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa G

politechniczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, optyka.

Rozszerzenia

matematyka, fizyka

Przedmioty uzupełniające

systemy wspomagania projektowania (CAD) i elementy mechaniki technicznej

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 


INFORMACJE DODATKOWE

Język Niemiecki
logo dsd
   Uczniowie zainteresowani j. niemieckim mają możliwość dodatkowej nauki tego języka w grupie międzyoddziałowej przygotowującej do egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom) w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują certyfikat, potwierdzający ich znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub C1 wydawany przez Niemieckie Ministerstwo ds. Szkolnictwa Zagranicznego. Certyfikat DSD II upoważnia do studiowania na uczelniach w krajach niemieckojęzycznych oraz jest wysoko ceniony przez pracodawców w Polsce i na całym świecie.
Program DSD II jest skierowany do uczniów, którzy w ILO im. St. Staszica  w Lublinie wybiorą język niemiecki jako drugi język.