FacebookYouTubeTwitterInstagram
Oferta edukacyjna

Regulaminy rekrutacji do I LO im. St. Staszica w Lublinie na rok szkolny 2019/2020

 


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 


profile klas dla absolwentów szkół gimnazjalnych

 


Klasa AG

pre-IB

 

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

• zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim
• od drugiej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów
• kurs krytycznego myślenia (TOK)
• obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, języka obcego i matematyki oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu
• nauka w małych grupach
• nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzany w dwóch częściach – pisemnej i ustnej.

 

Terminy sprawdzianu: 

3 czerwca 2019r. godzina 14:00 część pisemna

3 czerwca 2019r. godzina 15:30 część ustna

 

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych  w dniu 03.06.2019r. o godzinie 13.30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat tej klasy – na stronie ib.lo01.pl 

Formularz zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej pre-IB należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 15 maja 2019.

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela również koordynator p. Monika Trznadel -kontakt

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 

język polski, matematyka, język angielski, fizyka 


 

 

Klasa BG

społeczno-prawnicza

 

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

Klasa Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

interdyscyplinarność tekstów kultury, elementy prawoznawstwa 

Języki obce:

angielski, drugi język: francuski lub włoski

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, historia

 


 

Klasa CG

ekonomiczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej

logo SGH
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty uzupełniające:

ekonomia w praktyce

Języki obce:

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o zajęcia z ekonomii w języku angielskim.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia


 

Klasa DG

matematyczno-fizyczno-informatyczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka

 

Przedmioty uzupełniające:

programowanie, robotyka

 

Języki obce:

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

 

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 14 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie. W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 


Klasa EG

biologiczno-chemiczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria i inne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające:

edukacja ekologiczna, zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego

Języki obce

angielski, drugi język: francuski (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, biologia, chemia

profile klas dla absolwentów szkół podstawowych


Klasa AP

pre-IB

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

• zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim

• od trzeciej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów

• kurs krytycznego myślenia (TOK)

• obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, języka obcego i matematyki oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu

• nauka w małych grupach

• nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzany w dwóch częściach – pisemnej i ustnej.

 

Terminy sprawdzianu: 

04.06.2019 r. – godz. 14.00– egzamin pisemny z języka angielskiego 

04.06.2019 r. – godz. 15.30– egzamin ustny z języka angielskiego

 

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych w dniu 04.06.2019r.  o godzinie 13.30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat tej klasy  – na stronie ib.lo01.pl

Wypełnione  formularze zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej pre-IB będę przyjmowane  do 15 maja 2019.

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela również koordynator p. Monika Trznadel -kontakt

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, fizyka 


Klasa BP

społeczno-prawnicza

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

Klasa Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

 

Języki obce:

angielski, drugi język: francuski lub włoski

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, historia 


Klasa CP

ekonomiczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej

logo SGH

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia, język angielski

Przedmiot uzupełniający:

elementy ekonomii

Języki obce:

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o zajęcia z ekonomii w języku angielskim.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

 


Klasa DP

matematyczno-fizyczno-informatyczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce:

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacony o język angielski techniczny.

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 

 


Klasa EP

biologiczno-chemiczna

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria i inne. Wybrane zajęcia z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające:

edukacja ekologiczna

Języki obce:

angielski, drugi język: francuski (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, biologia, chemia