FacebookYouTubeTwitterInstagram
Klasa międzynarodowa

Profil Klasy Międzynarodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie

 

 

Klasa A

pre-IB

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

  • zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim
  • od trzeciej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów
  • kurs krytycznego myślenia (TOK)
  • obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, języka obcego i matematyki  oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu
  • nauka w małych grupach
  • nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzany w dwóch częściach – pisemnej i ustnej.

Terminy sprawdzianu:

02.06.2020 r. – godz. 14.00– egzamin pisemny z języka angielskiego
02.06.2020 r. – godz. 15.30– egzamin ustny z języka angielskiego

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych w dniu 02.06.2020r.  o godzinie 13.30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

 

Wypełnione formularze będę przyjmowane do 20 maja 2020r. do godz. 15.00

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela również koordynator p. Monika Trznadel 

 Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

 

Przykładowy egzamin z 2018 doku do klasy IB

                  

Koordynator Międzynarodowej Matury
Monika Trznadel
IB DP COORDINATOR
School code 002094
I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica w Lublinie
Adres e-mail: mtrznadel@lo1.lublin.eu