FacebookYouTubeTwitterInstagram
Klasa międzynarodowa

Profil Klasy Międzynarodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie

 

 

Klasa A

pre-IB

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

  • zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim
  • od trzeciej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów
  • kurs krytycznego myślenia (TOK)
  • obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, języka obcego i matematyki  oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu
  • nauka w małych grupach
  • nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje wyłącznie pisemny sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego.

 

Termin sprawdzianu:

01 lipca 2020 r. – godz. 14:00

 

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych w dniu 01 lipca 2020 r. o godzinie 13:30 

 

Szczegóły dotyczące sprawdzaniu znajdują się tutaj.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

 

Formularz zgłoszeniowy do klasy I pre - IB należy złożyć osobiście lub przesłać go drogą elektroniczną na adres rekrutacjaib@lo1.lublin.eu (szkoła potwierdza przyjęcie formularza, w przypadku braku wiadomości zwrotnej należy sprawdzić SPAM).

Wypełnione formularze będę przyjmowane do 22 czerwca 2020 r.

 

W związku z tym, że sprawdzian kompetencji językowych do klasy I pre-IB odbędzie się wyłącznie w formie pisemnej, informujemy, że oprócz testu (wzorem lat ubiegłych) przewiduje się udzielenie dodatkowo szerszej wypowiedzi pisemnej na zadany temat.

 

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela również koordynator p. Monika Trznadel 

 

 Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

 

Przykładowy egzamin z 2018 roku do klasy IB

                  

Koordynator Międzynarodowej Matury
Monika Trznadel
IB DP COORDINATOR
School code 002094
I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica w Lublinie
Adres e-mail: mtrznadel@lo1.lublin.eu