FacebookYouTubeTwitterInstagram

Lista zastępstw na dzień 2015-10-21:

(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)
Powrót do wyboru klasy
Zastępstwa w dniu 2015-10-21 środa
Edyta Bajda-Kowalczyk
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 cl(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 2 cl(1) - Uczniowie przychodzą później      
3 3 bl(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 3 bl(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 2 al(1) - Język angielski, 5,Niepł Marek Rarak złączenie grup  
7 2 al(1) - Język angielski, 5,Niepł Marek Rarak złączenie grup  
         
Marek Chodowski
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 2 hl - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 29,Niepł Marcin Kukiełka za nieobecny oddział  
6 2 cl - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 3 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
         
Anna Czobot
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 hl - Matematyka rozszerzona, 24,Niepł Małgorzata S. Serafinko za nieobecny oddział  
4 2 hl - Matematyka rozszerzona, 24,Niepł Renata Furgał za nieobecny oddział  
5 3 cl - Matematyka rozszerzona, 24,Niepł Renata Furgał za nieobecny oddział  
6 3 cl - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Urszula Dobrowolska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 Język hiszpański kl 3c i 3h - Uczniowie przychodzą później      
2 Język hiszpański kl 3c i 3h - Uczniowie przychodzą później      
         
Grażyna Konik
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 el - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
2 2 el - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 3 el(1) - Biologia rozszerzona, 17,Niepł Małgorzata Kasprzak złączenie grup  
4 3 el(2) - Biologia rozszerzona, 17,Niepł Małgorzata Kasprzak złączenie grup  
6 1 gl(2) - Biologia, 17,Niepł Adam Wawrzyniak za nieobecny oddział  
7 3 el - Biologia rozszerzona, 17,Niepł Małgorzata Pietrzak za nieobecny oddział  
         
Paweł Ks.Hodorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 3 fl - Religia, 32,Niepł Bogna Zagórska za ostatnią lekcję  
5 2 dl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 1 dl - Religia, 32,Niepł Wojciech Derlukiewicz za nieobecny oddział  
7 3 cl - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 2 hl - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Janusz Maleska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 fl - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 26,Niepł Krzysztof Bolibok za nieobecny oddział  
6 3 el - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 26,Niepł Marta Rodak-Nawrot za nieobecny oddział  
7 3 gl - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 26,Niepł Tomasz Kruk za nieobecny oddział  
8 3 hl - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Ewa Polczyńska-Chmielnicka
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 2 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 3 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 3 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
8 3 dl - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Beata Raczkiewicz- Piądłowska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 gl(2) - Język angielski, 48,Niepł Małgorzata Pietrzak złączenie grup  
3 2 gl(2) - Język angielski, 48,Niepł Małgorzata Pietrzak złączenie grup  
5 1 bl(2) - Język angielski, 33,Niepł Tomasz Kruk złączenie grup  
6 2 fl(1) - Język angielski, 48,Niepł Małgorzata Pietrzak złączenie grup  
8 1 al(2) - Złączenie grup      
9 1 al(2) - Złączenie grup      
         
Ewa Skwarzyńska -Tuziak
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 fl - Wiedza o kulturze, 20,Niepł Małgorzata Drozd za 1 lekcję  
3 1 el - Wiedza o kulturze, 1,Niepł Krzysztof Bolibok za nieobecny oddział  
7 1 gl - Wiedza o kulturze, 24,Niepł Magdalena Gończyńska-Jussis za nieobecny oddział  
9 1 bl - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Zbigniew Smutek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 1 fl - Wiedza o społeczeństwie, 2,Niepł Magdalena Gończyńska-Jussis za nieobecny oddział  
4 1 hl - Wiedza o społeczeństwie, 2,Niepł Magdalena Gończyńska-Jussis za nieobecny oddział  
7 2 fl - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Monika Trznadel
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 1 al(1) - Język angielski, 5,Niepł Tomasz Kruk za nieobecny oddział  
9 1 al(1) - Język angielski, 5,Płatne Monika Łakuta    
         
Paweł Zdeb
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 Wf chłopców kl 2b i 2g - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 Wf chłopców kl 2b i 2g - Uczniowie zwolnieni do domu      
10 Wf chłopcy kl 1a i 1b - Uczniowie zwolnieni do domu      
11 Wf chłopcy kl 1a i 1b - Uczniowie zwolnieni do domu