FacebookYouTubeTwitterInstagram

Lista zastępstw na dzień 2015-11-26:

(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)
Powrót do wyboru klasy
Zastępstwa w dniu 2015-11-26 - 2015-11-27
Marcin Kożuch / 2015-11-26 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 al(4) - Uczniowie przychodzą później      
2 3 al(4) - Uczniowie przychodzą później      
3 2 al - Okienko dla uczniów      
4 2 al - Okienko dla uczniów      
5 1 bl - Biologia, 18,Płatne Małgorzata Drozd    
6 1 fl(2) - Informatyka, 39,Płatne Stanisław Stoń    
8 1 fl(1) - Informatyka, 39,Płatne Stanisław Stoń    
         
Janusz Maleska / 2015-11-26 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 gl - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 26,Płatne Marek Rarak    
5 3 dl - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 26,Płatne Mirosław Pietrzycki    
6 2 fl - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 26,Płatne Marek Chodowski    
7 3 hl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
8 1 el - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 3 gl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
         
Ewa Polczyńska-Chmielnicka / 2015-11-26 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 fl - Język polski, 18,Płatne Marcin Kukiełka    
5 2 bl - Godzina z wychowawcą, 4,Płatne Marcin Kukiełka    
6 3 bl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 2 bl - Język polski rozszerzony, 9,Niepł Adriana Bolibok za ostatnią lekcję  
         
Zbigniew Borowiec / 2015-11-27 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 1 cl(1) - Język angielski, 19,Niepł Tomasz Kruk złączenie grup  
5 1 dl(1) - Język angielski, 49,Niepł Mirosław Mistrzak złączenie grup  
6 1 dl(1) - Język angielski, 49,Niepł Mirosław Mistrzak złączenie grup  
7 1 hl(1) - Język angielski, 38,Niepł Mirosław Pietrzycki złączenie grup  
         
Marcin Kożuch / 2015-11-27 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 1 al - Godzina z wychowawcą, 20,Płatne Grażyna Konik    
7 1 al(1) - Biologia, 20,Niepł Paweł Dyniec złączenie grup  
9 2 al - Uczniowie zwolnieni do domu      
10 2 al - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Janusz Maleska / 2015-11-27 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 el - Uczniowie przychodzą później      
3 1 fl - Historia, 26,Niepł Wojciech Derlukiewicz za ostatnią lekcję  
4 3 cl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 hl - Historia, 26,Płatne Paweł Dyniec    
6 3 fl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
         
Zbigniew Smutek / 2015-11-27 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 1 bl - Wiedza o społeczeństwie, 2,Niepł Ewa Skwarzyńska -Tuziak