FacebookYouTubeTwitterInstagram

Drodzy maturzyści

 

Z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie przyznano niżej wymienionym absolwentom jednorazowe, skromne stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Klasa 3B:

 • Monika Malinowska,
 • Jan Woch,

Klasa 3C:

 • Maciej Martyniuk,
 • Kamil Machnikowski,

Klasa 3D:

 • Mateusz Gil,
 • Jan Kwiatkowski,
 • Jan Klimczak,
 • Patrycja Krzyna,
 • Mateusz Malinowski,
 • Adam Suraj,

Klasa 3E:

 • Maja Owe- Larsson ,

Klasa 3G:

 • Aleksandra Antoniak,
 • Łukasz Wiczołek,
 • Karolina Piwko.

Gratulujemy!

 

Prosimy o udostępnienie nam numeru rachunku bankowego oraz danych osobowych, celem dokonania wypłaty oraz rozliczeń z właściwymi organami podatkowymi. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły i wypełnienie oświadczenia.

Prezes Zarządu

Zbigniew Smutek

17:00 01.06.2020 | przez: BW

Drodzy Maturzyści,

Zgodnie z harmonogramem przygotowań do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 roku, publikujemy harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych z uwzględnieniem wytycznych RODO. Wasze nazwiska zostały zastąpione kodami z systemu OBIEG. W razie wątpliwości lub niejasności prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Egzamin odbędzie się z uwzględnieniem dostosowania formy i warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dotyczy to np. wydłużenia czasu pracy.

 

 

Harmonogram

 

17:00 01.06.2020 | przez: BW

Dnia 26 czerwca 2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 według następującego scenariusza:

 

Godz. 9:00- wideokonferencja

 

Od godz. 10:00 wychowawcy klas będą rozdawali świadectwa według harmonogramu, do którego link znajduje się poniżej.

 

link <--- kliknij tutaj.

17:00 01.06.2020 | przez: BW

Miło nam poinformować, że w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Piotr Ochal z klasy 1DP uzyskał wynik bardzo dobry.

Trzynastu uczniów uzyskało wyróżnienia
• z klasy 1AP: Jakub Fręchowicz
• z klasy 1DP: Dominik Gąska, Aleksandra Futera, Jakub Kołtun;
• z klasy 1CG: Katarzyna Kożuch, Szymon Łabędziewski;
• z klasy 1DG: Małgorzata Dżaman
• z klasy 2D: Maciej Sidor, Radosław Szewczyk
• z klasy 3D: Karol Kasperek, Mateusz Malinowski, Zuzanna Olszówka i Błażej Wikoławski

Gratulujemy!


17:00 01.06.2020 | przez: BW

Dyrekcja I LO informuje, że sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego odbędzie się 01 lipca 2020 r. o godz. 14:00 (zbiórka Kandydatów o godz. 13:30)

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Dyrektor Szkoły podjął decyzję o rezygnacji z części ustnej sprawdzianu.

Formularz zgłoszeniowy do klasy I pre - IB należy złożyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacjaib@lo1.lublin.eu (szkoła potwierdza przyjęcie formularza, w przypadku braku wiadomości zwrotnej należy sprawdzić SPAM).

Wypełnione formularze będę przyjmowane do 22 czerwca 2020 r. 

 

 

W związku z tym, że sprawdzian kompetencji językowych do klasy I pre-IB odbędzie się wyłącznie w formie pisemnej, informujemy, że oprócz testu (wzorem lat ubiegłych) przewiduje się udzielenie dodatkowo szerszej wypowiedzi pisemnej na zadany temat. 

17:00 01.06.2020 | przez: BW

Dyrekcja I LO informuje, że sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego odbędzie się 01 lipca 2020 r. o godz. 14:00 (zbiórka Kandydatów o godz. 13:30)

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Dyrektor Szkoły podjął decyzję o rezygnacji z części ustnej sprawdzianu.

Formularz zgłoszeniowy do klasy I pre - IB należy złożyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacjaib@lo1.lublin.eu (szkoła potwierdza przyjęcie formularza, w przypadku braku wiadomości zwrotnej należy sprawdzić SPAM).

Wypełnione formularze będę przyjmowane do 22 czerwca 2020 r.

13:55 20.05.2020 | przez: BW

Do części ustnej egzaminu maturalnego przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020 roku złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja br. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

 

Załącznik Zgłoszenie

02:45 20.05.2020 | przez: BW

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku, na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

02:45 20.05.2020 | przez: BW

W związku ze stanem epidemii informuję, że gabinet stomatologiczny został dostosowany do obowiązujacych reżimów sanitarnych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia na dzień dzisiejszy rekomendowane jest wykonywanie zabiegów tzn. pilnych.

W związku z powyższym osoby z bólem lub które chciałyby uzyskać konsultacje proszone są o kontakt telefoniczny lub SMS (tel. 601 675 768)

W przypadku konieczności udzielenia świadczenia stomatologicznego pacjenci będą umawiani do gabinetu.

Leczenie planowe oraz tak ważna kontynuacja profilaktyki będa wznowione po rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia.

 

Lekarz Dentysta Agnieszka Ziemińska

02:45 20.05.2020 | przez: BW

Informujemy ze biblioteka dla czytelników jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:00

02:45 20.05.2020 | przez: BW